AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum
diyaloğunun geliştirilmesi projesi

 
Ana Sayfa Genel Bilgiler Proje Ekibi Etkinlikler Galeri Basın Görüşler İletişim 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 
      BİZDEN HABERLER
24 KASIM 2009 TARİHİNDE PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
AB Projemiz Kapanış Kokteyli ile tamamlandı.....
17-18-19 Haziran 2009 Kontak Kurma Programı Düzenlendi.
14-15 Mayıs tarihlerinde ATİK'de belediyelerin halka ilişkiler, insan kaynakları birimlerinde çalışanlara yönelik Seminer gerçekleştirildi
28 - 29 Nisan 2009 tarihlerinde birliğimizin çalışma alanı olan Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illerinin 29 Mart 2009 Yerel seçimleri ile iş başına gelen Belediye
Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi–2 programı
22-23 Ocak 2009 Tarihli Yerel Yönetimler Eğitim Programı Yapıldı.
17.12.2008 tarihinde yapılan 2.Danışma Kurulu Toplantısı
Proje Ortağımız Litvanya Belediyeler Birliği ile 1. Strateji Toplantısı yapıldı.
Belediyeciliğe Farklı bir Yaklaşım; Stratejik Bakış AB Projesinin 18-19.11.2008 Tarihinde Yapılan Açılış ve Eğitim Programı ile başladı...
23.10.2008 tarihinde yapılan 1.Danışma Kurulu Toplantısı
AB Bürosu Açıldı
  Belediyeciliğe Farklı bir Yaklaşım; Stratejik Bakış AB Projesinin 18-19.11.2008 Tarihinde Yapılan Açılış ve Eğitim Programı ile başladı... <<< Geri    

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından, Akdeniz Üniversitesi, Litvanya Belediyeler Birliği ve Kepez Belediyesi ortaklığında hazırlanan “Belediyeciliğe Farklı Bir Yaklaşım; Stratejik Bakış” konulu AB Hibe Projesi dün AKM ‘de yapılan geniş katılımlı bir toplantı ile açıldı.

Antalya,Isparta,Burdur ve Muğla Üye Belediye Başkanları ve temsilcileri,Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katıldığı proje tanıtım toplantısında Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin İNCE ve Litvanya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Mr.Bronis ROPE,Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İsrafil KURTCEPE ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Menderes TÜREL birer konuşma yaparak görüş ve düşüncelerini dile getirdiler .

Birlik Genel Sekreteri ve Litvanya Belediyeler Birliği Başkan Yrd. Mr.Bronis ROPE projenin tanıtımı ve sürecine ilişkin birer sunum yaptıktan sonra ;

Akdeniz Üniversitesi Rektörü KURTCEPE söz alarak,konuşmasında; “Türkiye’nin katılım müzakerelerine ilişkin Avrupa Komisyonu’nun stratejisi üç direğe dayanmaktadır. İlk direk, Türkiye’deki reform sürecini desteklemek üzere tasarlanmıştır. İkinci direk, giriş müzakerelerine ilişkin çerçeveyi belirler. Üçüncü direk, Türkiye ve AB sivil toplumlarının politik ve kültürel diyalogunu güçlendirmeyi amaçlar.

Komisyon, Türkiye özelinde, karşılıklı bilgi birikiminin geliştirilmesi ve her iki tarafın toplumsal ve politik konulardaki algılayışları üzerine bir tartışma açılmasını amaçlayan bir diyalogun özellikle gerekli olduğunun farkına varmıştır. Türkiye’de kamuoyu AB üyeliğini yaygın biçimde desteklemekte, fakat tarihçe, işleyiş ve Avrupa Birliği’nin politikaları ve kuralları hakkındaki bilgiler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Toplum Diyalogu programı geliştirilmiştir.

AB’ye uyum sürecinde ülkemizde, AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi hususu hiç şüphesiz ki çok önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, ülkemizde merkezi ve yerel otoritelere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda Akdeniz Üniversitesi de Akdeniz Belediyeler Birliğine destek verme kararı almıştır. Bu kapsamda eğitmen ve AB projelerinin yürütülmesindeki deneyimi ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’deki ve AB Üye Ülkeleri ile Aday ülke belediyeleri arasında diyalogun arttırılması ve uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması ve güçlendirilmesini ve etkin, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimin desteklenmesi için projede yer almaktadır.

Proje’nin özelde pilot belediyelere genelde ise bölgedeki yerel otoritelere AB standartlarında bir vizyon kazandırma, strateji ve politikalar geliştirmek suretiyle yapılacak olan yeni projelere ve çalışmalara referans olma gibi amaçları vardır. Bu çerçevede projeye destek vermekteyiz, Yerel İdarelerin çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceğiz dedi.”Daha sonra söz alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Menderes TÜREL şunları söyledi.“Akdeniz Belediyeler Birliği bünyesinde geliştirilen; “Belediyeciliğe Farklı Bir Yaklaşım; Stratejik Bakış” konulu proje çalışmaları ortamında, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken, katkı ve katılımlarınız için hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

Aramızda bulunan proje ortağımız Litvanya Belediyeler Birliği temsilcilerini ayrıca selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.Yerel Yönetimler Reformu ve AB sürecine uyum alanında, özellikle son yıllarda Türk belediyeciliğinin sağladığı başarıların tüm kesimlerce kabul görmesi ve bu çerçevede hizmet ederek, bir yandan kent ve beldelerimizin gelişmesine yönelik hayata geçirilen çağdaş projeler, diğer yandan sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının ve yerel demokratik kültürün tabana yayılması bilgi, deneyim ve bu alandaki iyi uygulamaların paylaşımına önem veriyoruz.

Yerelleşme, sivilleşme ve demokratikleşme kent uygarlığının yol haritasını oluşturmaktadır, Yeni Belediyecilik ve Yerel Yönetim Stratejilerini,Gelişen dünya ile rekabet edebilmek, çağın bilimsel ve teknolojik gelişimlerine özellikle yönetişim ilkelerine uyum sağlamak, bunu başkaları istedi diye değil, daha rekabetçi olabilmek, riskleri daha iyi yönetebilmek, dünya kaynaklarından daha fazla yararlanmak ve gelişmeyi sürekli kılabilmek için gerçekleştirmeliyiz.Ayrıca kentsel gelişim politikaları, fiziki gelişmişlik yanında insani gelişmişlik kriterleri üzerine bina edilmektedir, Yerel Yönetimler reform süreci ortamında bu ilkeler, Belediye idarelerimizle, tüm sivil toplum katmanlarının daha güçlü işbirliği ağları oluşturmasını gerekli kılmaktadır. Esasen mevcut olan bu demokratik katılım ve işbirliği kültürümüzün daha etkinleştirilmesi, kentsel yaşam ortamına büyük katkılar sağlayacaktır.

Tüm gelişimler insanın önderliğinde ve onun eliyle gerçekleştirildiğinden, kurumun insan kaynakları ne ölçüde ehil ve çağı algılamada, bilgiyi kullanmada başarılı ise alacağınız mesafe bununla ölçülü olabilmektedir, bu bakımdan, çalışanlarımızı yani insan kaynaklarımızı geliştirmeye ve donanımlı hale getirmeye yönelik faaliyetlerimiz tüm yatırımların önceliğini teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyemiz Litvanya Belediyeler Birliği Ortaklığında ve AB Hibe fonu ile desteklenen “ Belediyeciliğe Farklı Bir Yaklaşım; Stratejik Bakış” konulu, Birliğimiz koordinatörlüğünde yapılacak çalışmaların üyelerimize ve projenin taraflarına önemli katkılar sağlayacağı inancı ile, proje de emeği geçenleri kutluyor başarıları dileklerimi sunuyorum dedi.”

Açılış bölümü tamamlandıktan sonra TÜBİTAK/TÜSSİDE uzmanlarınca yönetilen ve 2 gün sürecek olan ” Performans Esaslı Bütçeleme ve Stratejik Plan” konulu eğitim programına geçildi.Projede öngörülen 50 pilot belediyenin üst düzey yetkilileri ile diğer belediyelerden gelen elemanların katılımı ile toplam 180 kişiye Stratejik Yönetim,Stratejik Plan-Performans Programı,Performans Esaslı Bütçe ilişkisi,Stratejik Yönetim başlıkları altında 2 gün süreyle eğitim programı gerçekleştirildi.

Diğer Kayıtlar
1-24 KASIM 2009 TARİHİNDE PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
2-AB Projemiz Kapanış Kokteyli ile tamamlandı.....
3-AB Bürosu Açıldı
4-23.10.2008 tarihinde yapılan 1.Danışma Kurulu Toplantısı
5-Proje Ortağımız Litvanya Belediyeler Birliği ile 1. Strateji Toplantısı yapıldı.
6-17.12.2008 tarihinde yapılan 2.Danışma Kurulu Toplantısı
7-22-23 Ocak 2009 Tarihli Yerel Yönetimler Eğitim Programı Yapıldı.
8-Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi–2 programı
9-28 - 29 Nisan 2009 tarihlerinde birliğimizin çalışma alanı olan Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illerinin 29 Mart 2009 Yerel seçimleri ile iş başına gelen Belediye
10-14-15 Mayıs tarihlerinde ATİK'de belediyelerin halka ilişkiler, insan kaynakları birimlerinde çalışanlara yönelik Seminer gerçekleştirildi
11-17-18-19 Haziran 2009 Kontak Kurma Programı Düzenlendi.