AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum
diyaloğunun geliştirilmesi projesi

 
Ana Sayfa Genel Bilgiler Proje Ekibi Etkinlikler Galeri Basın Görüşler İletişim 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 
      BİZDEN HABERLER
24 KASIM 2009 TARİHİNDE PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
AB Projemiz Kapanış Kokteyli ile tamamlandı.....
17-18-19 Haziran 2009 Kontak Kurma Programı Düzenlendi.
14-15 Mayıs tarihlerinde ATİK'de belediyelerin halka ilişkiler, insan kaynakları birimlerinde çalışanlara yönelik Seminer gerçekleştirildi
28 - 29 Nisan 2009 tarihlerinde birliğimizin çalışma alanı olan Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illerinin 29 Mart 2009 Yerel seçimleri ile iş başına gelen Belediye
Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi–2 programı
22-23 Ocak 2009 Tarihli Yerel Yönetimler Eğitim Programı Yapıldı.
17.12.2008 tarihinde yapılan 2.Danışma Kurulu Toplantısı
Proje Ortağımız Litvanya Belediyeler Birliği ile 1. Strateji Toplantısı yapıldı.
Belediyeciliğe Farklı bir Yaklaşım; Stratejik Bakış AB Projesinin 18-19.11.2008 Tarihinde Yapılan Açılış ve Eğitim Programı ile başladı...
23.10.2008 tarihinde yapılan 1.Danışma Kurulu Toplantısı
AB Bürosu Açıldı
   BELEDİYECİLİĞE FARKLI BİR YAKLAŞIM; STRATEJİK BAKIŞ

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir projedir. AB’ye uyum sürecinde ülkemizde, AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi hususu hiç şüphesiz ki çok önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, ülkemizde merkezi ve yerel otoritelere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere büyük görevler düşmektedir. Proje Akdeniz Bölgesinde bu hususla ilgili eksikliklerin giderilmesi için belediyelere düşen sorumlulukları esas alarak oluşturulmuştur. Proje’de 50 belediyeden Belediye Genel Sekreterleri, genel sekreter yardımcıları veya belediye başkan yardımcılarından oluşan toplam 100 kişiye Strateji ve Stratejik Planlama, Reform Süreci, Belediyelerde İmaj Yaratma, AB Süreci ve AB fon olanakları, Takım Çalışması, Proje Yönetimi, İletişim Becerileri&Halkla İlişkiler ve Mali Sorumluluk alanında eğitim verilecektir. Proje kapsamında AKBB’nin bölgedeki belediyeleri çatısı altında toplamasının avantajı, kurulacak olan danışmanlık birimi sayesinde, üye belediyeler arasında işbirliği, teknik ve idari bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması, düzenlenecek olan kontak kurma semineri ve kurulacak olan iletişim ağı aracılığı ile ulusal ve uluslar arası iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Proje’nin özelde pilot belediyelere genelde ise bölgedeki yerel otoritelere AB standartlarında bir vizyon kazandırma, strateji ve politikalar geliştirmek suretiyle yapılacak olan yeni projelere ve çalışmalara referans olma gibi amaçları vardır.